Odlamovací šrouby Z

Vývojem odlamovacího šroubu Z a příslušných inovativních navigovaných systémů Z-Speed Drive se společnosti Z-Medical podařilo cíleně a optimálně vyřešit všechny problémy dosavadních systémů. Jedná se o maximálně komfortní a bezpečný navigovatelný systém umožňující pracovat v zájmu kosmetické stránky věci menším vstupním otvorem.

Operační postup

1. Polohování / měření

2. Navigace s opěrou / šrouby

3. Odlomení

4. Optimální dotažení

Vlastnosti

  • Velký vnitřní pohon pro optimální přenos síly
  • 7krát vyšší boční stabilita za stejného odlamovacího momentu
  • Odtržení bez otřepů

Sterilní balení

Všechny implantáty jsou balené jednotlivě a sterilně a připravené k okamžitému použití v rámci operace. Zvyšují flexibilitu lékařů a personálu na operačním sále, kterým umožňují pracovat maximálně bezpečně nejen z vlastního pohledu, ale i z hlediska nemocnice a pacienta. Ideální řešení pro ambulantní operační centra.

READY FOR SURGERY – Příklad: Kompletní vybavení pro chirurgické zákroky