Μονοαξονικές βίδες μίσχου Ζ

Η μονοαξονική βίδα διαθέτει έναν επιπλέον βαθμό ελευθερίας, που επιτρέπει την καλύτερη ρύθμιση της θέσης της βίδας στον μίσχο. Αυτό διευκολύνει την εισαγωγή της ράβδου στην επιθυμητή θέση, και ελαχιστοποιεί τις ανεπιθύμητες τάσεις. Η κεφαλή της βίδας έχει δυνατότητα κίνησης 360° και σταθεροποιείται μόνο με τη σταθεροποίηση της ράβδου.