Πολυαξονικές βίδες μίσχου Ζ

Η πολυαξονική βίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίθαλψη εκφυλιστικών αλλοιώσεων, καθώς και σε συνδυασμό με τις άλλες αξονικές μορφές στην περίθαλψη καταγμάτων και σκολίωσης.

Παραδείγματα περίθαλψης εκφυλιστικών αλλοιώσεων

Σπονδυλολίσθηση 1ου βαθμού

Προεγχειρητικά

Μετεγχειρητικά