Βίδες συμπίεσης Ζ

Οι βίδες συμπίεσης Ζ προσφέρουν τη μέγιστη άνεση και ασφάλεια κατά την εφαρμογή. Όλες οι βίδες είναι αυτοδιάτρητες και αυτοκοχλιούμενες. Με την ανάπτυξη των αυλοφόρων βιδών, η Z-Medical βελτιστοποίησε στοχευμένα την αντιμετώπιση για όλους τους γνωστούς τομείς προβλημάτων:

  • υπερβολικά μικρή περιοχή συμπίεσης
  • ανεπαρκής χρόνος διατήρησης της συμπίεσης
  • περιττή προδιάτρηση σε φυσιολογική οστική πυκνότητα
  • μεγάλος αριθμός βημάτων επέμβασης με τα συστήματα της αγοράς
  • πολλές φορές λόγω μιας βίδας χρειάζεται να ανοιχθεί ένα αποστειρωμένο σετ

Βήματα επέμβασης

1. Μέτρηση με σύρμα Κ
.

2. Διάτρηση και βύθιση για υψηλή πυκνότητα οστών

3. Τοποθέτηση βίδας
.

4. Ρύθμιση της συμπίεσης
.

Ιδιότητες

  • Λίγα μόνο εργαλεία για όλους τους τύπους βιδών Ø3mm / Ø 5mm / Ø 7,2mm
  • Μεγάλος αυλός για σταθερότητα του σύρματος διάτρησης
  • Μεγάλος μηχανισμός κίνησης για τη βέλτιστη μεταφορά δυνάμεων
  • Εύκολο βίδωμα χάρη στην ειδική μορφή του σπειρώματος (χωρίς προδιάτρηση)

Διπλή βίδα συμπίεσης Ζ

Βίδα συμπίεσης Ζ

Βίδα εξουδετέρωσης Ζ

Αποστειρωμένη συσκευασία

Όλα τα εμφυτεύματα είναι διαθέσιμα ξεχωριστά σε αποστειρωμένη συσκευασία, άμεσα διαθέσιμα για την επέμβαση. Οι ιατροί και τα μέλη του προσωπικού χειρουργείου αποκτούν επιπλέον ευελιξία και επιτυγχάνουν τη μέγιστη ασφάλεια για τον εαυτό τους, το νοσοκομείο και τον ασθενή. Η ιδανική λύση για εξωτερικά χειρουργικά ιατρεία.

READY FOR SURGERY – Όλα όσα χρειάζεστε για μια περίθαλψη!