Śruby Z-SnapOff

Zaprojektowanie śruby Z-SnapOff wraz z innowacyjnym systemem napędowym Z-Speed Drive przez firmę Z-Medical rozwiązało wszystkie znane problemy, z którymi borykały się oferowane na rynku systemy. System z nawigacją gwarantuje najwyższy komfort i bezpieczeństwo stosowania oraz umożliwia minimalizację dojścia do operowanego obszaru w celu uzyskania lepszej kosmetyki zabiegu chirurgicznego.

Kroki operacyjne

1. Umieszczenie / pomiar
.

2. Nawigacja z podtrzymywaczem / śrubami

3. Odłamanie
.

4. Optymalne dokręcenie
.

Właściwości

  • Duży napęd wewnętrzny zapewnia optymalne przenoszenie siły
  • 7-krotnie wyższa stabilność boczna przy jednakowym momencie odrywającym
  • Odrywanie bez zadziorów

Sterylne opakowanie

Wszystkie implanty są pojedynczo i sterylnie pakowane oraz gotowe do natychmiastowego użycia podczas operacji. Gwarantuje to lekarzom i personelowi operacyjnemu dodatkową elastyczność w procedurach i maksymalne bezpieczeństwo dla kadry medycznej, szpitala i pacjentów. Idealne rozwiązanie dla ambulatoryjnych centrów operacyjnych.

READY FOR SURGERY – wszystko co potrzebne do chirurgicznego zaopatrzenia pacjentów!