ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Z-Medical® GmbH + Co. KG είναι μια ιδιωτική και χρηματοδοτούμενη εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας. Αναπτύσσουμε, παράγουμε και διανέμουμε καινοτόμα εμφυτεύματα και χειρουργικά εργαλεία στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης καθώς και στο χέρι και το πόδι. Βασίζονται σε εξελίξεις στο εσωτερικό, πληρούν τα διεθνή πρότυπα και είναι διεθνώς κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

ΚΑΝΩ ΕΠΑΦΗ

Αποτύπωμα

Σύμφωνα με το § 5 TMG:

Z-Medical® GmbH + Co. KG
Gänsäcker 38
78532 Tuttlingen, Γερμανία

Αντιπροσωπεύεται από:

Z-Verwaltungs GmbH
Gänsäcker 38
78532 Tuttlingen, Γερμανία

Εγγεγραμμένος στο περιφερειακό δικαστήριο Tuttlingen,
HRB 451203

Διευθύνων Σύμβουλος:
Κ. Zbigniew Combrowski
Κ. Alexander Henninger

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: +49 (0) 7462 9455-40
Φαξ: +49 (0) 7462 9455-49
Email: info@z-medical.de

Εγγραφή εγγραφής:

Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο.
Εγγραφή δικαστηρίου: Επαρχιακό δικαστήριο Tuttlingen
Αριθμός μητρώου: HRA 451024

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:

Αριθμός αναγνώρισης φόρου πωλήσεων σύμφωνα με την §27 νόμο περί φόρου πωλήσεων:
DE 813564906

Πραγματοποίηση της ιστοσελίδας

Squadhouse Media GmbH & Co. KG
Ehrenbergstrasse 18
78532 Tuttlingen, Γερμανία
Διαδίκτυο: www.sq.de

Επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικτυακή επίλυση διαφορών (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση email μας στην παραπάνω νομική ειδοποίηση.
Δεν είμαστε ούτε πρόθυμοι ούτε υποχρεωμένοι να λάβουμε μέρος σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

Ευθύνη για περιεχόμενο

Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με το γενικό δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων. Σύμφωνα με τα §§ 8 έως 10 TMG, ως πάροχος υπηρεσιών, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.

Οι υποχρεώσεις για κατάργηση ή αποκλεισμό της χρήσης πληροφοριών βάσει του γενικού δικαίου παραμένουν ανεπηρέαστες. Η ευθύνη σε αυτό το πλαίσιο είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή κατά την οποία συνειδητοποιούμε μια συγκεκριμένη νομική παραβίαση. Μόλις αντιληφθούμε τέτοιες νομικές παραβιάσεις, θα καταργήσουμε αμέσως αυτό το περιεχόμενο.

Ευθύνη για συνδέσμους

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, για το περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Επομένως, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο. Ο αντίστοιχος πάροχος ή χειριστής των σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβιάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσής τους. Δεν βρέθηκε παράνομο περιεχόμενο κατά τη δημιουργία του συνδέσμου.

Ωστόσο, η μόνιμη παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι λογική χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις παραβίασης του νόμου. Εάν αντιληφθούμε νομικές παραβιάσεις, θα καταργήσουμε αμέσως αυτούς τους συνδέσμους.

πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και τα έργα σε αυτές τις σελίδες που δημιουργήθηκαν από τον διαχειριστή του ιστότοπου υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κάθε είδους εκμετάλλευση εκτός των ορίων του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτού του ιστότοπου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση.

Στο βαθμό που το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο δεν δημιουργήθηκε από τον χειριστή, τηρούνται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο τρίτων επισημαίνεται ως τέτοιο. Εάν, ωστόσο, ενημερωθείτε για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, θα σας ζητήσουμε να μας ενημερώσετε αναλόγως. Μόλις συνειδητοποιήσουμε νομικές παραβιάσεις, θα καταργήσουμε αμέσως αυτό το περιεχόμενο.