SPOLOČNOSŤ

Z-Medical® GmbH + Co. KG je súkromná a financovaná spoločnosť v oblasti lekárskej technológie. Vyvíjame, vyrábame a predávame inovatívne implantáty a chirurgické nástroje v oblasti chrbtice, ako aj rúk a nôh. Vychádzajú z interného vývoja, spĺňajú medzinárodné štandardy a sú medzinárodne patentované.

KONTAKTO

Odtlačok

Podľa § 5 TMG:

Z-Medical® GmbH + Co. KG
Gänsäcker 38
78532 Tuttlingen, Nemecko

Reprezentovaný:

Z-Verwaltungs GmbH
Gänsäcker 38
78532 Tuttlingen, Nemecko

Zapísaná u okresného súdu Tuttlingen,
HRB 451203

Výkonný riaditeľ:
Pán Zbigniew Combrowski
Pán Alexander Henninger

Kontakt:

Telefón: +49 (0) 7462 9455-40
Fax: +49 (0) 7462 9455-49
E-mail: info@z-medical.de

Registrovať záznam:

Zápis do obchodného registra.
Registrový súd: Okresný súd Tuttlingen
Registračné číslo: HRA 451024

Daň z pridanej hodnoty:

Identifikačné číslo dane z obratu podľa §27 a zákona o dani z obratu:
DE 813564906

Realizácia webovej stránky

Squadhouse Media GmbH & Co. KG
Ehrenbergstrasse 18
78532 Tuttlingen, Nemecko
www.sq.de

Urovnanie sporu

Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Našu e-mailovú adresu nájdete v právnom oznámení vyššie.
Nie sme ani ochotní, ani povinní zúčastniť sa konania o urovnaní sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za náš vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi v súlade s oddielom 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách. Podľa §§ 8 až 10 TMG ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo skúmať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať použitie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je možná až od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom právnom porušení. Hneď ako sa dozvieme o takýchto porušeniach právnych predpisov, okamžite tento obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované kvôli možnému porušeniu právnych predpisov. V čase vytvorenia odkazu nebol nájdený žiadny nelegálny obsah.

Trvalé sledovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je rozumné bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Ak sa dozvieme o právnych porušeniach, tieto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom webových stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Na duplikáciu, spracovanie, distribúciu a akýkoľvek druh využívania mimo hranicu autorských práv je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Súbory na stiahnutie a kópie tejto webovej stránky sú povolené iba na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, sú dodržané autorské práva tretích strán. Najmä obsahy tretích strán sú takto označené. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, požiadame vás, aby ste nás o tom zodpovedajúcim spôsobom informovali. Hneď ako sa dozvieme o porušeniach právnych predpisov, okamžite taký obsah odstránime.