Informácie pre pacienta: Chirurgia chrbtice

Stredom ľudského tela je chrbtica. Stabilizuje trup, umožňuje vzpriamené držanie tela a chráni vnútorné orgány. Najmä pri motorických pohyboch predstavuje chrbtica rozhodujúcu oporu pre miechu a spojité nervové vlákna. Chrbtica tu plní úlohu ochrancu a chráni našu dôležitú miechu pred možným poškodením. Už zaseknutý nerv dokáže byť častou príčinou pocitu mravčenia, necitlivosti alebo obmedzenia schopnosti pohybu.

Bolesti chrbtice a problémy s ňou sú jedným z najčastejších zdravotných problémov, ktoré nás môžu obmedzovať v každodennom živote. Spojenie viac ako 24 stavcov a 23 medzistavcových platničiek umožňuje flexibilný pohyb chrbtice. Zaseknutie alebo poškodenie nervu môže rýchlo viesť k ťažkostiam a bolestiam. V mladom veku postačujú na uvoľnenie prípadných zaseknutých nervov konzervatívne metódy a človek sa ľahko vráti do každodenného života bez obmedzení. S pribúdajúcim vekom sa však môžu prejaviť aj iné príčiny bolestí. Jedným z najčastejších ochorení a spúšťačov bolesti je artróza. Môže sa rozvinúť v chrbtici v dôsledku opotrebovania alebo pri prasknutí medzistavcovej platničky.

Ak pociťujete nepríjemnosti alebo bolesti, najskôr navštívte svojho obvodného lekára.

Problém mu presne popíšte a spoločne sa pokúste zmierniť alebo vyriešiť príčinu konzervatívnymi metódami. Ak konzervatívne metódy neplnia svoj účel alebo neodstránili príčinu, mali by ste s lekárom prediskutovať možné riešenia. Ak je jediným zostávajúcim riešením operácia chrbtice, nenechajte sa tým odradiť. Operácia chrbtice je rutinný zákrok a v súčasnosti a s dnešnými nástrojmi sa dá vykonať bez väčších komplikácií. Pri určitých indikáciách sa potom použije systém tyčí a skrutiek.

Poznámka: Pred operáciou sa vždy poraďte so špecializovaným lekárom a v prípade potreby si vyžiadajte druhý názor.

 

Systém pedikulárnych skrutiek Z MIS (systém tyčí a skrutiek)

Čo je systém tyčí a skrutiek?
Systém tyčí a skrutiek predstavuje kombináciu niekoľkých pedikulárnych skrutiek (skrutiek určených pre chrbticu) a tyčí spájajúcich jednotlivé pedikulárne skrutky.

Kedy sa používa systém tyčí a skrutiek?
Systém tyčí a skrutiek od spoločnosti Z-Medical (Systém pedikulárnych skrutiek Z MIS) je určený predovšetkým na fixáciu, rekonštrukciu a vystuženie stavcov v necervikálnej oblasti chrbtice. Systém pedikulárnych skrutiek MIS je určený pre nasledujúce indikácie:

 • Degeneratívne ochorenia medzistavcových platničiek (opotrebovanie medzistavcovej platničky súvisiace s vekom)
 • Spondilolistézy (Skĺznutie tela stavca)
 • Úraz (napr. fraktúra alebo dislokácia)
 • Spinálne stenózy (stenóza spinálneho kanála)
 • Zakrivenia (napr. skoliózy, kyfózy a/alebo lordózy)
 • Nádory
 • Pseudoartrózy
 • Neúspešná predchádzajúca fúzia

Ako sa zavádza systém tyčí a skrutiek?
Zavádzanie systému tyčí a skrutiek prebieha v celkovej anestézii. Jednotlivé pedikulárne skrutky a tyče sa zavádzajú minimálne invazívne (MIS). Na rozdiel od otvorenej operácie sa pri tejto metóde urobí niekoľko menších rezov (dlhých cca 15 mm), aby sa zabezpečil čo najrýchlejší a najbezpečnejší proces hojenia.

Ako funguje systém tyčí a skrutiek?
V systéme tyčí a skrutiek prevezmú tyče záťaž, ktorá sa má odbúrať z chrbtice. Na tento účel musia byť pedikulárne skrutky spojené s tyčou aj s chrbticou. Pedikulárne skrutky sa zavádzajú do tela stavca, presnejšie povedané, do výbežku oblúka (pedikla). Počet pedikulárnych skrutiek pritom závisí od indikácie a polohy obmedzenia. Následne sa tyč vloží a prevlečie cez jednotlivé pedikulárne skrutky. Pozícia tyče sa potom zafixuje pomocou nastavovacej skrutky, ktorá je už vo vnútri pedikulárnej skrutky. Tento krok sa zopakuje pri zvyšných pedikulárnych skrutkách a potom sa oddelia predlžovacie násady.

Aké sú výhody systému?
Vďaka inovatívnemu a jedinečnému dizajnu pedikulárnej skrutky Z od spoločnosti Z-Medical GmbH + Co. KG ponúka systém pedikulárnych skrutiek MIS mnoho výhod. Systém je navrhnutý na jednoduchú a rýchlu aplikáciu s cieľom dosiahnuť čo najkratší čas anestézie. Okrem toho sú všetky zákroky minimálne invazívne a podstatne kratšie z hľadiska trvania zákroku, ako aj množstva straty krvi.

 • kratšie trvanie anestézie
 • nižšia strata krvi
 • krátka jazva
 • zníženie poškodenia okolitého tkaniva
 • kratšia hospitalizácia v nemocnici
 • lepšie zotavenie a pokroky v mobilite

Opatrenia

 • Dodržiavajte všetky pokyny, ktoré s vami lekár prediskutuje, a prekonzultujte s ním svoje otázky pred operáciou aj po nej!
 • Ak sa po operácii vyskytnú komplikácie, ktoré súvisia so zákrokom alebo implantátmi, okamžite kontaktujte svojho lekára!
 • Bezprostredne po implantácii sa vyvarujte intenzívnym fyzickým aktivitám a námahe.
 • Nechajte lekára, aby vás poučil o možných vedľajších účinkoch anestézie (napr. nevoľnosť, vracanie, poranenie zubov atď.).

Životnosť
Pedikulárne skrutky a tyče sú implantáty, ktorých primárnou funkciou je podporovať proces hojenia po zákroku. Fúzia by sa mala uskutočniť do 12 týždňov od operácie. Po zahojení sa musí implantát odstrániť. Ak je riziko ďalšieho zákroku príliš vysoké, môže zdravotnícka pomôcka zostať implantovaná doživotne. Túto možnosť je potrebné individuálne prekonzultovať s ošetrujúcim lekárom.

Materiál
Pedikulárne skrutky a tyče sú vyrobené zo zdravotníckej titánovej zliatiny TI6AL4V ELI. Titán tvorí najväčší podiel zliatiny, cca 6 % hliník, cca 4 % vanád a stopy ostatných prvkov (železo, kyslík, uhlík, dusík a vodík), ktorých celkový podiel môže dosahovať maximálne < 0,53 %.

Systém pedikulárnych skrutiek SZ (systém tyčí a skrutiek)

Čo je systém tyčí a skrutiek? (identické s pedikulárnou skrutkou Z)
Systém tyčí a skrutiek predstavuje kombináciu niekoľkých pedikulárnych skrutiek (skrutiek určených pre chrbticu) a tyčí spájajúcich jednotlivé pedikulárne skrutky.

Kedy sa používa systém tyčí a skrutiek?
Systém tyčí a skrutiek od spoločnosti Z-Medical (systém pedikulárnych skrutiek SZ) je určený predovšetkým na fixáciu, rekonštrukciu a vystuženie stavcov v necervikálnej oblasti chrbtice. Systém pedikulárnych skrutiek je určený pre nasledujúce indikácie:

 • Degeneratívne ochorenia medzistavcových platničiek (opotrebovanie medzistavcovej platničky súvisiace s vekom)
 • Spondilolistézy (Skĺznutie tela stavca)
 • Úraz (napr. fraktúra alebo dislokácia)
 • Spinálne stenózy (stenóza spinálneho kanála)
 • Nádory
 • Pseudoartrózy
 • Neúspešná predchádzajúca fúzia

Ako sa zavádza systém tyčí a skrutiek?
Zavádzanie systému tyčí a skrutiek prebieha v celkovej anestézii. Jednotlivé pedikulárne skrutky a tyče sa používajú počas otvorenej operácie. Pozdĺž chrbtice sa urobí rez.

Ako funguje systém tyčí a skrutiek?
V systéme tyčí a skrutiek prevezmú tyče záťaž, ktorá sa má odbúrať z chrbtice. Na tento účel musia byť pedikulárne skrutky spojené s tyčou aj s chrbticou. Použijú sa tulipánové adaptéry, ktoré sa pred použitím musia nasadiť na pedikulárne skrutky SZ. Pedikulárne skrutky sa zavádzajú do tela stavca, presnejšie povedané, do výbežku oblúka (pedikla). Počet pedikulárnych skrutiek pritom závisí od indikácie a polohy obmedzenia. Následne sa tyč vloží a prevlečie cez jednotlivé pedikulárne skrutky. Pozícia tyče sa potom zafixuje pomocou nastavovacej skrutky, ktorá je už vo vnútri pedikulárnej skrutky. Tento krok sa zopakuje pri zvyšných pedikulárnych skrutkách a potom sa oddelia predlžovacie násady. Tento krok sa zopakuje pri zvyšných pedikulárnych skrutkách a potom sa odoberú tulipánové adaptéry.

Aké sú výhody systému?
Vďaka inovatívnemu a jedinečnému dizajnu pedikulárnej skrutky SZ od spoločnosti Z-Medical GmbH + Co. KG ponúka systém pedikulárnych skrutiek mnoho výhod. Systém je navrhnutý na jednoduchú a rýchlu aplikáciu s cieľom dosiahnuť čo najkratší čas anestézie. Systém je prednostne určený na otvorené operácie, aby sa zabezpečilo široké zorné pole. Systém navyše ponúka možnosť vykonať zákrok minimálne invazívnym spôsobom.

 • jednoduchá manipulácia
 • žiadne nekontrolované poškodenie ďalšieho tkaniva
 • široké zorné pole

Opatrenia (identické s pedikulárnou skrutkou Z)

 • Dodržiavajte všetky pokyny, ktoré s vami lekár prediskutuje, a prekonzultujte s ním svoje otázky pred operáciou aj po nej!
 • Ak sa po operácii vyskytnú komplikácie, ktoré súvisia so zákrokom alebo implantátmi, okamžite kontaktujte svojho lekára!
 • Bezprostredne po implantácii sa vyvarujte intenzívnym fyzickým aktivitám a námahe.
 • Nechajte lekára, aby vás poučil o možných vedľajších účinkoch anestézie (napr. nevoľnosť, vracanie, poranenie zubov atď.).

Životnosť (identické s pedikulárnou skrutkou Z)
Pedikulárne skrutky a tyče sú implantáty, ktorých primárnou funkciou je podporovať proces hojenia po zákroku. Fúzia by sa mala uskutočniť do 12 týždňov od operácie. Po zahojení sa musí implantát odstrániť. Ak je riziko ďalšieho zákroku príliš vysoké, môže zdravotnícka pomôcka zostať implantovaná doživotne. Túto možnosť je potrebné individuálne prekonzultovať s ošetrujúcim lekárom.

Materiál (identické s pedikulárnou skrutkou Z)
Pedikulárne skrutky a tyče sú vyrobené zo zdravotníckej titánovej zliatiny TI6AL4V ELI. Titán tvorí najväčší podiel zliatiny, cca 6 % hliník, cca 4 % vanád a stopy ostatných prvkov (železo, kyslík, uhlík, dusík a vodík), ktorých celkový podiel môže dosahovať maximálne < 0,53 %.