Informace pro pacienta: Chirurgie páteře

Páteř je středobodem lidského těla. Stabilizuje trup, umožňuje vzpřímené držení těla a chrání vnitřní orgány. Zejména když se hýbeme, poskytuje páteř stěžejní oporu míše a nervovým vláknům.. Tvoří přirozený ochranný obal míchy, kterou tak chrání před poškozením. O jak citlivou záležitost jde, všichni dobře víme. Často stačí jeden uskřípnutý nerv, a už nás něco brní, nebo přestáváme něco cítit či něčím správně hýbat.

Bolesti a potíže s páteří patří k nejčastějším zdravotním problémům, které nám komplikují běžný život. Páteř je složená z  24 obratlů a 23 meziobratlových plotének a umožňuje nám velkou flexibilitu v pohybu. Dojde-li ke stlačení nebo poškození nějakého nervu, může se to záhy projevit potížemi a bolestmi. V  mladém věku se uskřípnuté nervy dají dobře léčit konzervativně. Návratu do normálního života tak většinou nic v cestě nestojí. Se stoupajícím věkem mohou bolesti však mít i jiné příčiny. Nejčastěji se setkáváme s artrózou. Za ní se skrývají opotřebené nebo poškozené ploténky.

Pokud máte s páteří potíže nebo Vás bolí, doporučujeme navštívit praktického lékaře.

Své problémy vyličte lékaři co nejpodrobněji a pokuste se je spolu s  ním konzervativně vyřešit nebo alespoň zmírnit. Pokud konzervativní postup nepomůže příčinu problémů odstranit, proberte s lékařem další možnosti řešení. Pokud se nenajde jiné, než chirurgické řešení, nepanikařte. Operace na páteři dnes již patří mezi rutinní zákroky, které se díky moderní technice zvládají bez větších komplikací. Určité indikace mohou znamenat, že Vám bude naimplementován fixační systém tyčí a šroubů.

Pozor: každý zákrok konzultujte s atestovaným lékařem a v případě pochybností požádejte o druhý názor ještě dalšího specialistu.

MIS systém pediklových šroubů Z (tyčový šroubový systém)

Co je to tyčový a šroubový systém?
Systém tyčových šroubů je kombinací několika pediklových šroubů (šroubů pro páteř) a tyčí spojujících jednotlivé pediklové šrouby.

Kdy se používá systém tyčí a šroubů?
Systém tyčových šroubů Z-Medical (MIS systém pediklových šroubů Z) se používá k fixaci, rekonstrukci a fúzi obratlových těl v nekrční oblasti páteře. Systém pedikulárních šroubů MIS je určen pro následující indikace:

 • Degenerativní onemocnění meziobratlových plotének (stářím podmíněné opotřebení meziobratlové ploténky)
 • Spondylolistézy (posun obratlů)
 • Úraz (např. zlomeniny nebo dislokace)
 • Spinální stenózy (zúžení páteřního kanálu)
 • Zkřivení (např. skoliózy, kyfózy a/nebo lordózy)
 • Nádory
 • Pseudoartrózy
 • Neúspěšná předchozí fúze

Jak se zavádí systém tyčových šroubů?
Implantace systém tyčí a šroubů se provádí v celkové narkóze. Pedikulární šrouby a tyče se přitom zavádá mini-invazivní metodou (MIS). V jejím rámci se na rozdíl od otevřeného chirurgického zákroku provede jen několik malých řezů (o délce cca 15mm), díky čemuž je následné hojení rychlejší a bezpečnější.

Jak funguje systém tyčí a šroubů?
V systému tyč-šroub je zatížení, které má být odvedeno od páteře, přenášeno tyčemi. Za tímto účelem musí být pediklové šrouby spojeny s tyčí i s páteří. Pedikulární šrouby se zavádí do obratle, konkrétně do kořene obratlového oblouku (pediklu). Počet pedikulárních šroubů závisí na indikaci a místě poškození. Poté se zavádí tyč, která se provlékne skrz pedikulární šrouby. Ta se nakonec zafixuje fixačním šroubem, který je součástí pedikulárního šroubu. Stejným postupem se spojí ostatní šrouby. Na závěr se odlomí dříkové nástavce.

Jaké výhody tento systém poskytuje?
Pedikulární fixační systém MIS má díky inovativnímu a unikátnímu designu pedikulárního šroubu Z  od Z-Medical GmbH + Co. KG řadu výhod. Je určen pro snadnou a rychlou aplikaci, což umožňuje zkrátit anestezii. Kromě toho umožňuje postupovat mini-invazivně, což znamená podstatně kratší chirurgické zákroky a menší ztráty krve.

 • kratší anestezie
 • menší ztráty krve
 • menší jizvy
 • redukce poškození okolních tkání
 • kratší pobyt v nemocnici
 • rychlejší uzdravení a pokroky při mobilizaci

Preventivní opatření

 • Řiďte se pokyny svého lékaře a před operací i po ní si nechte všechno dobře vysvětlit!
 • Pokud po operaci nastanou v  souvislosti s chirurgickým zákrokem nebo implantátem komplikace, ihned kontaktuje svého lékaře!
 • Bezprostředně po implantaci se vyvarujte velké fyzické námaze a zátěži.
 • Nechte si od lékaře vysvětlit možné vedlejší účinky narkózy (nevolnost, zvracení, poškození zubů atd.)

Životnost
Pedikulární šrouby a tyče jsou implantáty, jejichž primární funkcí je podporovat proces hojení po operaci. Fúze by měla proběhnout do 12 týdnů po operaci. Po zahojení je implantáty nutno opět vyoperovat. Pokud by však další operační zákrok představoval příliš velké riziko, mohou se tyto zdravotnické prostředky ponechat v těle. Postup je nutno řešit individuálně s ošetřujícím lékařem.

Materiál
Pedikulární šrouby a tyče jsou vyrobeny ze speciální titanové slitiny TI6AL4V ELI určené pro zdravotnické účely. Slitina obsahuje kromě své největší složky titanu také cca 6% hliníku, cca 4% vanadia a stopy dalších prvků (železa, kyslíku, uhlíku, dusíku a vodíku), jejichž podíl činí max. <0,53%.

Systém pediklových šroubů SZ (tyčový šroubový systém)

Co je to tyčový a šroubový systém? (stejný text jako u pedikulárních šroubů Z)
Systém tyčových šroubů je kombinací několika pediklových šroubů (šroubů pro páteř) a tyčí spojujících jednotlivé pediklové šrouby.

Kdy se používá systém tyčí a šroubů?
Systém tyčových šroubů Z-Medical (systém pediklových šroubů SZ) se používá k fixaci, rekonstrukci a fúzi obratlových těl v nekrční oblasti páteře. Systém pedikulárních šroubů je určen pro následující indikace:

 • Degenerativní onemocnění meziobratlových plotének (stářím podmíněné opotřebení meziobratlové ploténky)
 • Spondylolistézy (posun obratlů)
 • Úraz (např. zlomeniny nebo dislokace)
 • Spinální stenózy (zúžení páteřního kanálu)
 • Nádory
 • Pseudoartrózy
 • Neúspěšná předchozí fúze

Jak se zavádí systém tyčových šroubů?
Implantace systém tyčí a šroubů se provádí v celkové narkóze. Pedikulární šrouby a tyče se používají při otevřeném chirurgickém zákroku. Potřebný řez se vede podél páteře.

Jak funguje systém tyčí a šroubů?
V systému tyč-šroub je zatížení, které má být odvedeno od páteře, přenášeno tyčemi. Za tímto účelem musí být pediklové šrouby spojeny s tyčí i s páteří. Pedikulární šrouby se zavádí do obratle, konkrétně do kořene obratlového oblouku (pediklu).  Používají se tulipánové adaptéry, které se před implantací nasazují na pedikulární šrouby SZ. Počet pedikulárních šroubů závisí na indikaci a místě poškození. Poté se zavádí tyč, která se provlékne skrz pedikulární šrouby. Ta se nakonec zafixuje fixačním šroubem, který je součástí pedikulárního šroubu. Stejným postupem se spojí ostatní šrouby. Tulipánovými adaptéry se postupně opatří všechny pedikulární šrouby. Nakonec se z nich opět odstraní.

Jaké výhody tento systém poskytuje?
Pedikulární fixační systém má díky inovativnímu a unikátnímu designu pedikulárního šroubu SZ  od Z-Medical GmbH + Co. KG řadu výhod. Je určen pro snadnou a rychlou aplikaci, což umožňuje zkrátit anestezii. Systém je určen především pro otevřenou operaci, vyžadující dobrý náhled na velké operační pole. Možné je však postupovat i mini-invazivně.

 • snadná manipulace
 • bez rizika nekontrolovaného poranění dalších tkání
 • náhled na velké operační pole

Preventivní opatření (stejný text jako u pedikulárních šroubů Z)

 • Řiďte se pokyny svého lékaře a před operací i po ní si nechte všechno dobře vysvětlit!
 • Pokud po operaci nastanou v souvislosti s chirurgickým zákrokem nebo implantátem komplikace, ihned kontaktuje svého lékaře!
 • Bezprostředně po implantaci se vyvarujte velké fyzické námaze a zátěži.
 • Nechte si od lékaře vysvětlit možné vedlejší účinky narkózy (nevolnost, zvracení, poškození zubů atd.)

Životnost
Pedikulární šrouby a tyče jsou implantáty, jejichž primární funkcí je podporovat proces hojení po operaci. Fúze by měla proběhnout do 12 týdnů po operaci. Po zahojení je implantáty nutno opět vyoperovat. Pokud by však další operační zákrok představoval příliš velké riziko, mohou se tyto zdravotnické prostředky ponechat v těle. Postup je nutno řešit individuálně s ošetřujícím lékařem.

Materiál(identische zur Z-Pedikelschraube)
Pedikulární šrouby a tyče jsou vyrobeny ze speciální titanové slitiny TI6AL4V ELI určené pro zdravotnické účely. Slitina obsahuje kromě své největší složky titanu také cca 6% hliníku, cca 4% vanadia a stopy dalších prvků (železa, kyslíku, uhlíku, dusíku a vodíku), jejichž podíl činí max. <0,53%.