Informace pro pacienta: Chirurgie ruky a chodidla

V  těle dospělého člověka je cca 206 kostí. Počet je jen přibližný, protože některé kosti během života ještě srůstají. Polovina všech kostí je v rukou a chodidlech. V chodidle je celkem 26 kostí a v ruce dokonce 27 kostí, což je celkem 106 kostí. Tak velký počet kostí v  končetinách značí, jak důležité a složité tyto části těla jsou. Takže bychom si na ruce a chodidla měli dávat dobrý pozor.

Chodidla jsou pro většinu z  nás pouhým prostředkem, prostě nás donesou, kam potřebujeme. Přitom jsou chodidla důkladně propracovaným mistrovským dílem. V  jednom chodidle je na 30 kloubů, 30 svalů a více než 100 vazů a šlach. Při každém kroku drží a tlumí nejen naši váhu, ale i váhu, kterou si s  sebou neseme. Chodidla však i přes svou složitost, neustálé namáhání, setrvávání v malých nebo nevhodných botách snesou a odpustí hodně.

Časem však klesá obsah vápníku v  našich kostech, které řídnou a ztrácí pevnost. Zvládat všední povinnosti je pro člověka, kterého končetiny zlobí nebo bolí, jiný šálek kávy. Nejčastější potíží  je artróza. Stářím se opotřebovávají chrupavky na styku kostí, které se tak nutně třou o sebe. Další příčinou bolestí mohou být nežádoucí srůsty nebo praskliny či zlomeniny kostí.

Trápí-li Vás delší dobu neobvyklé potíže nebo bolesti, zajděte k lékaři a vyličte mu své problémy co nejpodrobněji a pokuste se je spolu s  ním konzervativně vyřešit nebo alespoň zmírnit. Pokud konzervativní postup nepomůže příčinu problémů odstranit, proberte s lékařem možnosti chirurgického řešení. Nepanikařte. Operace se dnes díky moderní technice zvládají prakticky bez komplikací. V určitých případech Vám bude naimplentována kostní svorka.

Pozor: každý zákrok konzultujte s atestovaným lékařem a v případě pochybností požádejte o druhý názor ještě dalšího specialistu.

 

Svorka Z (kostní svorka)

Co je to kostní svorka?
Kostní svorka je zdravotnický implantát určený k vnitřní fixaci kostí v případě zlomenin, ke spojení či naopak osteotomii kostí kotníku, chodidla, zápěstí a ruky.

Kdy se kostní svorka používá?
Kostní svorka od Z-Medical (Svorka Z) slouží k  fixaci kostních zlomenin nebo rekonstrukci kostí.

 • fixace kostních fragmentů a drobných zlomenin
 • ošetření zlomenin ruky a chodidla
 • osteotomie kostí ruky, chodidla nebo kotníku

Jak se kostní svorka zavádí?
Zavedení kostní svorky se provádí v celkové narkóze. Po incisi na ruce nebo chodidle se tkáň vhodným nástrojem roztáhne. Svorka Z je kombinací implantátu a nástroje. Součástí nástroje jsou dva otvory, které fungují jako vrtací šablona. Podle ní se do kosti vrtacím drátem vyvrtají otvory. Do nich se až po okraj vtlačí svorka. Nástroj se poté jednoduchým pohybem do strany odlomí a odstraní.

Jak kostní svorka funguje?
Kosti nebo jiné segmenty jsou přidržovány kompresí. Rozpětí svorky je menší než rozestup vyvrtaných otvorů. Do otvorů se tudíž zasouvá silou. Svorka se následně snaží vrátit do svého přirozeného tvaru, čímž kost nebo segmenty stlačuje.  Díky zářezům a skobám svorka v otvorech pevně drží.

Jaké výhody tento systém poskytuje?

 • velké a trvalé kompresní síly
 • dobré ukotvení
 • snadná a bezpečná aplikace
 • zavedení bez potřeby dalších nástrojů

Preventivní opatření

 • Řiďte se pokyny svého lékaře a před operací i po ní si nechte všechno dobře vysvětlit!
 • Pokud po operaci nastanou v  souvislosti s chirurgickým zákrokem nebo implantátem komplikace, ihned kontaktuje svého lékaře!
 • Bezprostředně po implantaci se vyvarujte velké fyzické námaze a zátěži.
 • Nechte si od lékaře vysvětlit možné vedlejší účinky narkózy (nevolnost, zvracení, poškození zubů atd.)

Životnost
Primární funkcí implantovaných kostních svorek je podpora léčebného procesu po chirurgickém zákroku. Tkáně by měly srůst do 12 týdnů. Po zahojení je implantáty nutno opět vyoperovat. Pokud by však další operační zákrok představoval příliš velké riziko, mohou se tyto zdravotnické prostředky ponechat v těle. Postup je nutno řešit individuálně s ošetřujícím lékařem.

Materiál
Svorka Z jsou vyrobeny z lékařské titanové slitiny TI6AL4V ELI určené pro zdravotnické účely. Slitina obsahuje kromě své největší složky titanu také cca 6% hliníku, cca 4% vanadia a stopy dalších prvků (železa, kyslíku, uhlíku, dusíku a vodíku), jejichž podíl činí max. <0,53%.