SPOLEČNOST

Z-Medical® GmbH + Co. KG je soukromě vlastněná a financovaná společnost zabývající se zdravotnickými technologiemi. Vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme inovativní implantáty a chirurgické nástroje v oblasti páteře i ruky a chodidla. Vycházejí z interního vývoje, splňují mezinárodní standardy a jsou mezinárodně patentovány.

Kontakt

Soukromí

21.10.2022, Rev. B

1. Ochrana údajů v kostce

Obecné poznámky

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, s nimiž můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů pod tímto textem.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Vaše kontaktní údaje naleznete v otisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. To lze .B data, která zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy, když navštívíme webové stránky. Jedná se především o technické údaje (e.B. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu používáme vaše údaje?

Některé údaje jsou shromažďovány, aby bylo zajištěno, že webové stránky jsou poskytovány bez chyb. K analýze vašeho chování uživatelů mohou být použita další data.

Jaká práva máte s ohledem na vaše údaje?

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku pro další otázky týkající se ochrany údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, vaše chování při prohlížení může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí hlavně s cookies a takzvanými analytických programy. Analýza vašeho chování při surfování se obvykle provádí anonymně; chování surfování nelze vysledovat zpět k vám. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit použitím určitých nástrojů. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás budeme informovat o možnostech námitek.

2. Obecné poznámky a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání této webové stránky jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které mohou být použity k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Chtěli bychom zdůraznit, že přenos dat přes internet (e.B. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Správcem údajů na této webové stránce je:

Z-Medical® GmbH + Co. KG
Gänsäcker 38
78532 Tuttlingen / Německo

Telefon: +49 (0) 7462 9455-40 E-Mail: info@z-medical.de

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která rozhoduje samostatně nebo společně s ostatními o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (e.B jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel stačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání zůstává zrušením nedotčena.

Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení ochrany údajů má dotčená osoba právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Příslušným dozorovým úřadem ve věcech práva na ochranu údajů je státní pověřence pro ochranu osobních údajů federálního státu, ve kterém je naše společnost založena. Seznam pověřenců pro ochranu údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky, byly zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, která vám nebo třetí straně byla předána ve společném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos dat jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zašlete jako provozovatele stránek, používá tato stránka protokol SSL nebo Šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte změnou řádku adresy prohlížeče z „http://“ na „https://“ a ikonou zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám poskytnete, nemohou být přečteny třetími stranami.

Informace, blokování, mazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo bezplatně informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby na právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku pro další dotazy týkající se osobních údajů.

Nesouhlas s reklamními e-maily

Proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tisku pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto vztahuje námitka. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například spamovými e-maily.

3. Pověřence pro ochranu osobních údajů

Statutární pověřence pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

MEDAGENT International GmbH

Griesweg 47

78570 Mühlheim an der Donau

Německo

4. Sběr dat na našich webových stránkách

Soubory cookie

Webové stránky někdy používají takzvané cookies. Soubory cookie nezpůsobují poškození vašeho počítače a neobsahují viry. Cookies se používají k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy ve vašem prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „session cookies“. Po skončení vaší návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze případ od případu, vyloučili přijetí souborů cookie v určitých případech nebo obecně a umožnili automatické vymazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Při zakázání souborů cookie může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Cookies, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. .B g. funkce nákupního košíku), se vypočítávají na základě čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy jiné soubory cookie (e..B. cookies pro analýzu vašeho chování při prohlížení), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovány odděleně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • Adresa URL odkazovače
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování dat je čl. 1 svítí. f GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontakt

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z formuláře žádosti, včetně kontaktních údajů, které tam poskytnete, budou u nás uloženy pro účely zpracování žádosti a v případě následných otázek. Tyto údaje nesdílíme bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře se proto provádí výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 sec. 1 lit. gdpr). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel stačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů prováděných do data zrušení zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění, odvolání souhlasu s ukládáním nebo o vynechání účelu ukládání dat (e.B. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení, zejména doby uchovávání, zůstávají nedotčena.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Ukládání souborů cookie Služby Google Analytics je založeno na čl. 1 svítí. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace jak svých webových stránek, tak reklamy.

Anonymizace IP

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Tím se zkrátí vaše IP adresa od společnosti Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před převodem do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, komkompilování zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání souborů cookie můžete zabránit tím, že odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nemusí být možné využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nesouhlas se shromažďováním údajů

Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Je nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabraňuje shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: zakázat službu Google Analytics.

Další informace o tom, jak zacházet s uživatelskými údaji ve službě Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování údajů objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu se společností Google o zpracování údajů o objednávce a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů při používání služby Google Analytics.

7. Pluginy a nástroje

Youtube

Naše webové stránky používají pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Stránky jsou provozovány společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte jednu z našich stránek vybavených pluginem YouTube, je navazováno spojení se servery youtube. Server YouTube bude informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte Youtube, aby své chování při prohlížení přidružoval přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Použití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 1 svítí. f GDPR.

Další informace o tom, jak zacházet s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webová písma Google

Tato stránka používá takzvané webové písma poskytované společností Google poskytovat jednotný vzhled písem. Když navštívíte stránku, prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazil text a písma.

Za tímto účelem se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Společnosti Google. Díky tomu si Google uvědomí, že naše webové stránky byly zpřístupněny prostřednictvím vaší IP adresy. Používání webových písem Google je v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 1 svítí. f GDPR.

Pokud váš prohlížeč webová písma nepodporuje, bude počítač používat výchozí písmo.

Další informace o webových písmech Google naleznete v tématu https://developers.google.com/fonts/faq a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny a uloženy serverem Google v USA. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Používání Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného vyhledávání míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 1 svítí. f GDPR.

Další informace o tom, jak zacházet s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.