Systém pedikulárních šroubů Z pro MIS

Největší výhodou systému pedikulárních šroubů Z pro MIS je jednoduchost!

Systém pedikulárních šroubů Z pro MIS sestává ze sterilně zabalených implantátů, vrtacích drátů Z a jednoho instrumentária. Pedikulární šrouby Z umožňují díky čtyřem osovým orientacím (polyaxiální, čtyřaxiální, čtyřaxiální trans. a monoaxiální) komplexní chirurgické řešení degenerativních, traumatických, nádorových a deformačních problematik.

Instrumentárium

Díky inovativnímu designu těchto šroubů získává chirurg možnost řešit běžné indikace s použitím jednoho instrumentária, efektivně a levně. Skutečnost, že se potřeba pokryje nezávisle na indikaci jedním instrumentáriem, přináší distributorům a nemocnicím výhodu ve srovnání se systémy od konkurence, které operují se specializovanými implantátovými systémy a několika různými instrumentárii. Pro potřeby revizních a dekompresních operací je možno sadu doplnit o další volitelné instrumenty. Díky dvoufunkčnosti instrumentů mohou pracovat dva chirurgové současně.

Pedikulární šrouby Z

Závitové redukce pedikulárních šroubů Z jsou osazeny uzavíracím šroubem. Šrouby jsou kanylované a perforované a dodávají se s různou osovou orientací a v různých délkách a barevně odlišených velikostech průměru, a to ve sterilním balení. Kromě toho jsou díky unikátnímu seříznutí a tvaru závitu samovrtné a samořezné.  Složený kuželový dvouchodý závit je zárukou maximální fixační / extrakční síly a dovoluje rychlou inserci pedikulárního šroubu Z.

Implantát a prodlužovací dřík představují stabilně spojený celek, který se odděluje příslušným nástrojem. Korekci skluzu obratlů a repozici fraktur a derotací v souvislosti se skoliózou je tak možno chirurgicky řešit přímo inovativně designovanými šrouby s dlouhou závitovou redukcí a vloženým uzavíracím šroubem bez dalších instrumentů.

Kontrolovanou augmentaci cementem je v případě potřeby možno provést pomocí Bone Cement Filler Cannula přímo šroubovákem nasazeným na pedikulární šroub.

Sterilní balení

Všechny implantáty jsou baleny jednotlivě a sterilně a dají se při operaci okamžitě použít. Zvyšují flexibilitu lékařů a personálu na operačním sále, kterým umožňují pracovat maximálně bezpečně nejen z vlastního pohledu, ale i z hlediska nemocnice a pacienta.

READY FOR SURGERY – Příklad: Kompletní vybavení pro 1. level!