Čtyřaxiální pedikulární šrouby Z

Pedikulární šrouby na chirurgické řešení fraktur / spondylolistézy

U čtyřaxiálního šroubu se jedná o uniplanární šroub, který má pro pohyb v rovinách o jeden stupeň volnosti navíc, díky čemuž je zavádění tyče snazší a riziko vzniku nežádoucího pnutí menší. Pohyblivost tohoto šroubu odpovídá v mediálně laterálním směru polyaxiálnímu šroubu a v kraniálně kaudálním směru šroubu monoaxiálnímu. V kombinaci s polyaxiálními šrouby umožňují zejména při chirurgickém řešení fraktur přímou repozici s minimálními ztrátami, a jsou tudíž srovnatelné s monoaxiálními šrouby. Patentovaný design představuje novou generaci předpínaných šroubů. Tímto se ve srovnání s polyaxiálními šrouby dosahuje 2-3krát vyšší úhlové stability a eliminuje sklouzávání šroubové hlavy. Hlava šroubu se fixuje až na závěr tyčí.

Příklady chirurgického řešení traumatu

Preoperativní situace

Postoperativní situace

Kontrola po 9 měsících

Preoperativní situace

Postoperativní situace

Preoperativní situace

Postoperativní situace