Czteroosiowe (quattroaxial) śruby pedikularne Z

Śruby pedikularne do złamań / kręgozmyku

Śruba czteroosiowa (quattroaxial) to jednopłaszczyznowy wkręt o dodatkowym stopniu swobody ruchu w płaszczyznach w celu ułatwienia wprowadzania pręta i redukcji niepożądanych naprężeń. W kierunku środkowo-poprzecznym posiada ona mobilność śruby wieloosiowej, a w kierunku czaszkowo-ogonowym mobilność śruby monoosiowej. W kombinacji ze śrubami wieloosiowymi chirurg ma możliwość – szczególnie przy zaopatrywaniu złamań – bezpośredniej repozycji przy minimalnych stratach w porównaniu ze śrubami monoosiowymi. Opatentowana konstrukcja śruby to kolejna generacja wstępnie zaciskanych śrub. W porównaniu ze śrubami wieloosiowymi pozwala to uzyskać 2-3-krotnie wyższą stabilność kątową i uniknąć ślizgania się łba śruby. Pozycja łba śruby jest na koniec ustalana prętem.

Przykłady zaopatrywania urazów

Stan przedoperacyjny

Stan pooperacyjny

Po 9 miesiącach

Stan przedoperacyjny

Stan pooperacyjny

Stan przedoperacyjny

Stan pooperacyjny