Quattroaxiálne pedikulárne skrutky Z

Pedikulárne skrutky pre zlomeniny/spondylolistézy

Quattroaxiálna skrutka je uniplanárna skrutka s dodatočným stupňom voľnosti v rovinách na uľahčenie zavedenia tyče a na zníženie nechceného napnutia. Disponuje pohyblivosťou polyaxiálnej skrutky v mediálno-laterálnom smere a pohyblivosťou monoaxiálnej skrutky v kraniokaudálnom smere. V kombinácii s polyaxiálnymi skrutkami poskytujú chirurgovi obzvlášť pri ošetrovaní zlomenín možnosť priamej repozície s minimálnou stratou repozície porovnateľnej s monoaxiálnymi skrutkami. Patentovaný dizajn skrutky je ďalšou generáciou prefixačných skrutiek. Týmto sa v porovnaní s polyaxiálnymi skrutkami dosiahne 2 až 3-krát vyššia uhlová stabilita a zabráni sa posúvaniu hlavy skrutky. Poloha hlavy skrutky sa na záver zafixuje tyčou.

Príklady ošetrenia úrazu

Pred operáciou

Po operácii

Kontrola po 9 mesiacoch

Pred operáciou

Po operácii

Pred operáciou

Po operácii