PRIPRAVENÍ NA ZÁKROK

Naše implantáty, ako aj niektoré nástroje, sú samostatne sterilne zabalené a so štíhlym súborom nástrojov predstavujú budúcnosť nemocníc a ambulantných operačných centier.

SPÄTNÁ VÄZBA

„Systém pedikulárnych skrutiek Z MIS ponúka jedinečné výhody, ktoré umožňujú presnejšie umiestnenie skrutiek a jednoduchšiu montáž nástrojov. Uniplanárne quattroaxiálne skrutky predstavujú obrovskú pridanú hodnotu pri liečbe zlomenín MIS a poskytujú optimálny výsledok repozície.“

Grant A. Skidmore MD, Chirurg traumatológie Chesapeake Regional Medical Center, Virgínia USA

„Quattroaxiálna skrutka umožňuje kratšiu prípravu nástrojov a zjednodušenú repozíciu. Kombinácia reponovateľného, prísne monoaxiálneho systému s pohodlným vložením polyaxiálneho systému uľahčuje operáciu a presvedčí funkčnou jednoduchosťou. Použitie uniplanárnych quattroaxiálnych skrutiek vykazuje vynikajúce výsledky repozície.“

Helmut Ekkerlein , Chirurg traumatológie a senior konzultant

„Pri liečbe degeneratívnych spondylolistéz uprednostňujem systém pedikulárnych skrutiek Z-Medical pre jeho veľkú univerzálnosť a jednoduché a bezpečné použitie. Multifunkčný systém a inovatívny dizajn implantátu mi umožňujú kontrolovanú repozíciu aj pri spondylolistézach vyššieho stupňa. Intraoperačná flexibilita systému v kombinácii s augmentáciou cementu umožňuje optimálne ošetrenie aj u starších osteoporotických pacientov.“

MUDr. Christian Hein, Špecializovaný lekár neurochirurgie NCH MVZ Eggenfelden

„Oceňujem fixačný systém Z-Medical vďaka jeho veľmi prehľadnému súboru nástrojov a len niekoľkým pracovným úkonom vďaka multifunkčnému dizajnu implantátov. To má za následok skrátenie trvania operácie v porovnaní s inými systémami, ako aj zníženie možnosti chýb. Zároveň ponúka tento systém aj široké možnosti použitia.“

Dr. Hans Peter Kronawitter, Chirurg traumatológie a senior konzultant v Rottal Inn Kliniken KU – Pohotovostné a úrazové centrum