Systém pedikulárnych skrutiek Z MIS

Najväčšou výhodou systému pedikulárnych skrutiek Z MIS je jeho jednoduchosť!

Systém pedikulárnych skrutiek Z MIS pozostáva zo sterilne zabalených implantátov a vodiacich drôtov Z a jednej súpravy nástrojov. Štyri rôzne axiality pedikulárnej skrutky Z (polyaxiálne, quattroaxiálne, quattraxiálne trans., monoaxiálne) ponúkajú chirurgom kompletné riešenie pre použitie v oblastiach degenerácie, úrazu, nádorov a deformácií.

Súprava nástrojov

Inovatívny dizajn skrutiek umožňuje chirurgom efektívne a cenovo výhodne ošetrovať najbežnejšie indikácie iba pomocou jednej súpravy nástrojov. Výhodou pre predajcov alebo nemocnice je, že vždy potrebujú iba jednu súpravu nástrojov bez ohľadu na indikáciu liečby, zatiaľ čo konkurenčné systémy používajú vždy jeden špeciálny systém implantátov s niekoľkými súpravami nástrojov. Voliteľné nástroje v súprave umožňujú vykonávať revízne a rozširovacie operácie. Dvojnásobné množstvo nástrojov umožňuje chirurgom pracovať paralelne.

Pedikulárne skrutky Z

Pri všetkých pedikulárnych skrutkách Z je Ini (uzatváracia skrutka) už predmontovaná v dlhom redukčnom závite. Sú kanylované, fenestrované, v rôznych priemeroch, farebne odlíšené a v rôznych dĺžkach, ako aj v axialitách a sterilne zabalené. Vďaka jedinečnému hrotu a tiež geometrii závitu sú samovrtné a samorezné. Multikónický dvojzávitový dizajn ponúka najvyššiu mieru prídržnej/vyťahovacej sily a umožňuje rýchle zaskrutkovanie pedikulárnej skrutky Z.

Medzi implantátom a predlžovacou násadou je stabilné spojenie, ktoré sa odpája nástrojom. Chirurgickú korekciu spondylolistézy, repozíciu pri liečbe zlomenín a derotáciu pri liečbe skoliózy je tak možné dosiahnuť priamo pomocou inovatívneho dizajnu skrutiek a dlhého redukčného závitu s predmontovanou uzatváracou skrutkou bez ďalších nástrojov.

Ak je to potrebné, je možná kontrolovaná augmentácia cementu pomocou kanyly na vypĺňanie kostného cementu priamo cez skrutkovač pedikulárnych skrutiek.

Sterilné balenie

Všetky implantáty sú samostatne sterilne zabalené a okamžite k dispozícii na operáciu. Chirurgovia a operačný personál získavajú dodatočnú flexibilitu a dosahujú maximálnu bezpečnosť pre seba, nemocnicu a pacienta.

READY FOR SURGERY – Príklad: Všetko, čo potrebujete pre úroveň 1!