Systém pedikulárnych skrutiek SZ

Systém pedikulárnych skrutiek SZ pozostáva zo sterilne zabalených implantátov a vodiacich drôtov Z a jednej súpravy nástrojov. Pedikulárne skrutky SZ ponúkajú chirurgom kompletné riešenie pre použitie v oblastiach degenerácie, úrazu a nádorov.

Súprava nástrojov

Inovatívny dizajn skrutiek umožňuje chirurgom efektívne a cenovo výhodne ošetrovať najbežnejšie indikácie iba pomocou jednej súpravy nástrojov. Výhodou pre predajcov alebo nemocnice je, že vždy potrebujú iba jednu súpravu nástrojov bez ohľadu na indikáciu liečby, zatiaľ čo konkurenčné systémy používajú vždy jeden špeciálny systém implantátov s niekoľkými súpravami nástrojov. Voliteľné nástroje v súprave umožňujú vykonávať revízne a rozširovacie operácie. Dvojnásobné množstvo nástrojov umožňuje chirurgom pracovať paralelne.

Pedikulárne skrutky SZ

Pri všetkých pedikulárnych skrutkách SZ je Ini (uzatváracia skrutka) už predmontovaná. Sú kanylované, fenestrované, v rôznych priemeroch farebne odlíšené a v rôznych dĺžkach sterilne zabalené.  Vďaka jedinečnému hrotu a tiež geometrii závitu sú samovrtné a samorezné. Multikónický dvojzávitový dizajn ponúka najvyššiu mieru prídržnej/vyťahovacej sily a umožňuje rýchle zaskrutkovanie pedikulárnej skrutky SZ.

Na dosiahnutie chirurgickej korekcie spondylolistézy a repozície pri liečbe zlomenín priamo pomocou inovatívneho dizajnu skrutiek a predmontovanou uzatváracou skrutkou sa použije tulipánový adaptér.

Ak je to potrebné, je možná kontrolovaná augmentácia cementu pomocou kanyly na vypĺňanie kostného cementu priamo cez skrutkovač pedikulárnych skrutiek.

Axiality

  • Polyaxiálna
  • Quattroaxiálna
  • Quattroaxial trans.
  • Monoaxiálna

Sterilné balenie

Všetky implantáty sú samostatne sterilne zabalené a okamžite k dispozícii na operáciu. Chirurgovia a operačný personál získavajú dodatočnú flexibilitu a dosahujú maximálnu bezpečnosť pre seba, nemocnicu a pacienta.

READY FOR SURGERY – Príklad: Všetko, čo potrebujete pre úroveň 1!