SPOLOČNOSŤ

Z-Medical® GmbH + Co. KG je súkromná a financovaná spoločnosť v oblasti lekárskej technológie. Vyvíjame, vyrábame a predávame inovatívne implantáty a chirurgické nástroje v oblasti chrbtice, ako aj rúk a nôh. Vychádzajú z interného vývoja, spĺňajú medzinárodné štandardy a sú medzinárodne patentované.

Kontakt

Ochrana osobných údajov

21.10.2022, Rev. B

1. Ochrana údajov v skratke

Všeobecné poznámky

Nasledujúce poznámky poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi pri návšteve našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, s ktorými môžete byť osobne stotožnení. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Vaše kontaktné údaje nájdete v odtlačku tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú tak, že nám ich poskytnete. Toto môžu .B údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje automaticky zhromažďujú naše IT systémy, keď navštívime webovú stránku. Ide najmä o technické údaje (napr.B internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Zhromažďovanie týchto údajov prebieha automaticky, akonáhle vstúpite na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú, aby sa zabezpečilo, že webová stránka sa poskytuje bez chýb. Na analýzu správania používateľov sa môžu použiť aj iné údaje.

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese vtlačenej. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše správanie pri prehliadaní môže byť štatisticky vyhodnotené. To sa vykonáva hlavne pomocou súborov cookie a takzvaných analytické programy. Analýza vášho správania pri surfovaní sa zvyčajne vykonáva anonymne; správanie pri surfovaní sa nedá vysledovať späť k vám. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť tým, že nepoužívate určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach námietky vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

2. Všeobecné poznámky a povinné informácie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Keď používate túto webovú stránku, zhromažďujú sa rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Chceli by sme zdôrazniť, že prenos dát cez internet (e.B. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka zodpovedného orgánu

Prevádzkovateľom údajov na tejto webovej stránke je:

Z-Medical® GmbH + Co. KG
Gänsäcker 38
78532 Tuttlingen / Nemecko

Telefón: +49 (0) 7462 9455-40
E-mail: info@z-medical.de

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr.B mená, e-mailové adresy atď.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel nám postačuje neformálna e-mailová správa. Zákonnosť spracúvania údajov vykonaného až do odvolania zostáva zrušením nedotknutá.

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia ochrany údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Príslušným dozorným orgánom vo veciach zákona o ochrane údajov je štátny úradník pre ochranu údajov federálneho štátu, v ktorom má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na automatické spracovanie údajov, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy odovzdanej vám alebo tretej strane v spoločnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, urobí sa to len vtedy, ak je to technicky uskutočniteľné.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo žiadosti, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľ stránky, táto stránka používa protokol SSL alebo/alebo Šifrovanie TLS. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať zmenou riadka adresy prehliadača z „http://“ na „https://“ a ikonou zámku v riadku prehliadača.

Ak je zapnuté šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám odošlete, nemôžu byť prečítané tretími stranami.

Informácie, blokovanie, vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracúvania údajov a v prípade potreby na právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese vtlačenej pre ďalšie otázky týkajúce sa predmetu osobných údajov.

Nesúhlas s reklamnými e-mailmi

Proti používaniu kontaktných údajov uverejnených v rámci imprintovej povinnosti zasielania nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto namieta. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napr.

3. Úradník pre ochranu údajov

Štatutárny úradník pre ochranu údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali úradníka pre ochranu údajov.

MEDAGENT International GmbH.

Griesweg 47

78570 Mühlheim an der Donau

Nemecko

4. Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Cookies

Webové stránky niekedy používajú takzvané súbory cookie. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie vášho počítača a neobsahujú vírusy. Súbory cookie sa používajú na to, aby bola naša webová stránka užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a uložené vaším prehliadačom.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „súbory cookie relácie“. Po skončení vašej návštevy budú automaticky vymazané. Ostatné súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a povoliť súbory cookie len od prípadu k prípadu, vylúčiť prijatie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a povoliť automatické vymazanie súborov cookie po zatvorení prehliadača. Pri zakázaní súborov cookie môže byť funkčnosť tejto webovej stránky obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonanie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napr. funkcia .B nákupného košíka), sa vypočítavajú na základe čl. 1 svieti. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (.B. súbory cookie na analýzu vášho správania pri prehliadaní), v tomto vyhlásení o ochrane údajov sa s nimi zaobchádza oddelene.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky prenáša. Sú to:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • používaný operačný systém
  • Adresa URL odkazovača
  • Názov hostiteľa prístupového počítača
  • Čas požiadavky na server
  • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Základom spracúvania údajov je čl. 1 svieti. f GDPR, ktoré umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Kontakt

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára žiadosti, vrátane kontaktných údajov, ktoré tam poskytnete, budú u nás uložené na účely spracovania žiadosti a v prípade následných otázok. Tieto údaje nezdieľame bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov uvedených v kontaktnej forme sa preto vykonáva výlučne na základe Vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel nám postačuje neformálna e-mailová správa. Zrušenie nemá nedotknutú zákonnosť operácií spracúvania údajov vykonaných do dátumu zrušenia.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepozývate, aby sme ich vymazali, nezrušili váš súhlas s ukladacom priestorom alebo aby sa účel uchovávania údajov vynechal (napr.B. po spracovaní vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia, najmä retenčné obdobia, zostávajú nedotknuté.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie webovej analytickej služby Google Analytics. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa takzvané „cookies“. Ide o textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej lokality. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Ukladanie súborov cookie služby Google Analytics je založené na čl. 1 svieti. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na analýze správania používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adries. Tým sa skráti vaša IP adresa od spoločnosti Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred jej premiestnením do Spojených štátov. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, kompromitovanie správ o aktivite na webových stránkach a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.

Doplnok prehliadača

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača; chceli by sme však zdôrazniť, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námietka voči zberu údajov

Zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Je nastavený súbor cookie opt-out, ktorý zabraňuje zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky: zakážte službu Google Analytics.

Ďalšie informácie o tom, ako na zaobchádzať s používateľskými údajmi v službe Google Analytics, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie údajov objednávky

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov o objednávkach a pri používaní služby Google Analytics sme plne implementujú prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

7. Doplnky a nástroje

Youtube

Naša webová stránka používa doplnky z webu YouTube prevádzkovaného spoločnosťou Google. Stránku prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Keď navštívite jednu z našich stránok vybavených zásuvom YouTube, pripojenie sa k serverom youtube. Server YouTube bude informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožníte službe YouTube priradiť vaše správanie pri prehliadaní priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhláste sa zo svojho účtu YouTube.

Používanie služby YouTube je v záujme príťažlivej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 písm. 1 svieti. f GDPR.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webové písma Google

Táto stránka používa takzvané webové písma poskytované spoločnosťou Google na zabezpečenie jednotného vzhľadu písiem. Keď navštívite stránku, prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehľadávača, aby správne zobrazil text a písma.

Na tento účel sa prehliadač, ktorý používate, musí pripojiť k serverom spoločnosti Google. Spoločnosť Google tak bude vedieť, že naša webová stránka bola prístupná prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie webových písiem Google je v záujme jednotnej a príťažlivej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 písm. 1 svieti. f GDPR.

Ak prehľadávač nepodporuje webové písma, počítač použije predvolené písmo.

Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete v https://developers.google.com/fonts/faq a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Táto stránka používa mapovú službu Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať funkcie Máp Google, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú a ukladajú serverom Spoločnosti Google v USA. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Používanie Máp Google je v záujme príťažlivej prezentácie našich online ponúk a jednoduchého vyhľadávania miest, ktoré uvádzame na webovej stránke. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 písm. 1 svieti. f GDPR.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.