INFORMÁCIE PRE PACIENTA

V tejto chvíli sme vám poskytli informácie o našich produktoch.

Chrbtica

Chirurgia rúk a nôh

Získajte viac informácií pri čítaní na tému Chirurgia chrbtice alebo Chirurgia rúk a nôh!

Ak ste už podstúpili operáciu a potrebujete ďalšie informácie o implantovanej zdravotníckej pomôcke, prečítajte si nasledujúcu časť.

Prajeme vám veľa zdravia a všetko dobré!

Po operácii

Po operácii možno odčítať špecifické informácie o implantovaných zdravotníckych pomôckach. Jediné, čo na to potrebujete, je karta pacienta. Pred opustením nemocnice sa uistite, že ste dostali vyplnenú kartu pacienta. Ak ste kartu pacienta nedostali, informujte svoju nemocnicu, aby vám ju poslala.

V karte pacienta sa nachádzajú nálepky pre každú implantovanú zdravotnícku pomôcku. Na nálepke nájdete niekoľko symbolov s rôznymi významami. Aby ste dokázali interpretovať a pochopiť všetky symboly, nájdete vo vysvetlení označení zoznam všetkých možných symbolov, ako aj všetky použité symboly.

Poznámka: Ak sa vám nepodarí súbor otvoriť, môžete si bezplatne stiahnuť program Acrobat Reader.