Monoaxiální pedikulární šrouby Z

Monoaxiální šroub má o jeden stupeň volnosti více, což umožňuje lepší polohování v pediklu. Zavádění tyče je snazší, přesnější a s menším rizikem vzniku nežádoucího pnutí. Hlavou šroubu je možno otáčet v rozsahu 360°, k fixaci dochází až s pomocí tyče.