Čtyřaxiální trans. pedikulární šrouby Z

Pedikulární šrouby pro chirurgické řešení deformační problematiky

U čtyřaxiálního trans. šroubu se jedná o uniplanární šroub, který má pro pohyb v rovinách o jeden stupeň volnosti navíc, díky čemuž je zavádění tyče snazší a riziko vzniku nežádoucího pnutí menší. Pohyblivost tohoto šroubu odpovídá v kraniálně kaudálním směru polyaxiálnímu šroubu a v mediálně laterárním směru šroubu monoaxiálnímu. V kombinaci s polyaxiálními šrouby umožňují zejména při chirurgickém řešení deformací globální derotaci páteře. Patentovaný design představuje novou generaci předpínaných šroubů. Tímto se ve srovnání s polyaxiálními šrouby dosahuje 2-3krát vyšší úhlové stability a eliminuje sklouzávání šroubové hlavy. Hlava šroubu se fixuje až na závěr tyčí.

Příklady chirurgického řešení deformační problematiky

Preoperativní situace

Postoperativní situace