ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΉ

Σε αυτό το σημείο έχουμε παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας για εσάς.

Σπονδυλική στήλη

Χέρι & Πόδι

Για να μάθετε περισσότερα, επιλέξτε ανάμεσα στα θέματα Σπονδυλική στήλη ή Χέρι και πόδι!

Αν έχετε ήδη χειρουργηθεί και θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το εμφυτευμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν, παρακαλούμε διαβάσετε περισσότερα εδώ.

Σας ευχόμαστε υγεία και το καλύτερο!

Μετεγχειρητικά

απαιτείται είναι το δελτίο ασθενούς. Πριν από την έξοδό σας από το νοσηλευτικό ίδρυμα φροντίστε να πάρετε το δελτίο ασθενούς σας συμπληρωμένο. Αν δεν το έχετε πάρει, ενημερώστε το νοσηλευτικό ίδρυμα ώστε να σας στείλουν το δελτίο ασθενούς εκ των υστέρων.

Μέσα στο δελτίο ασθενούς υπάρχουν αυτοκόλλητα για κάθε εμφυτευμένο ιατροτεχνικό προϊόν. Στο αυτοκόλλητο θα βρείτε μια σειρά από σύμβολα με διάφορες σημασίες. Για να μπορέσετε να ερμηνεύσετε και να κατανοήσετε όλα τα σύμβολα, θα βρείτε στην επεξήγηση σημάνσεων έναν κατάλογο όλων των πιθανών και όλων των χρησιμοποιούμενων συμβόλων.

Υπόδειξη: Αν δεν είναι εφικτό το άνοιγμα του αρχείου, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Acrobat Reader.