ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Z-Medical® GmbH + Co. KG είναι μια ιδιωτική και χρηματοδοτούμενη εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας. Αναπτύσσουμε, παράγουμε και διανέμουμε καινοτόμα εμφυτεύματα και χειρουργικά εργαλεία στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης καθώς και στο χέρι και το πόδι. Βασίζονται σε εξελίξεις στο εσωτερικό, πληρούν τα διεθνή πρότυπα και είναι διεθνώς κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Επαφή

Προστασίας προσωπικών δεδομένων

21.10.2022, Rev. B

1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Γενικές Σημειώσεις

Οι παρακάτω σημειώσεις παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει στα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου μας κάτω από αυτό το κείμενο.

Συλλογή δεδομένων στην ιστοσελίδα μας

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας βρίσκονται στο αποτύπωμα αυτής της ιστοσελίδας.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Από τη μία πλευρά, τα δεδομένα σας συλλέγονται παρέχοντάς μας αυτά. Αυτό μπορεί να είναι .B δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επαφής.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκεπτόμαστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.B. πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή ώρα προβολής σελίδας). Η συλλογή αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται αυτόματα μόλις εισέλθετε στην ιστοσελίδα μας.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ορισμένα από τα δεδομένα συλλέγονται για να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος παρέχεται χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη σας.

Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων δωρεάν ανά πάσα στιγμή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που δίνεται στο αποτύπωμα για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Εργαλεία και εργαλεία ανάλυσης τρίτων

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η συμπεριφορά περιήγησής σας μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με cookies και με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς σας στο σέρφινγκ γίνεται συνήθως ανώνυμα. Η συμπεριφορά σερφ δεν μπορεί να εντοπιστεί σε εσάς. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την ανάλυση ή να την αποτρέψετε με τη μη χρήση ορισμένων εργαλείων. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη πολιτική απορρήτου.

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την ανάλυση. Θα σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες ένστασης στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

2. Γενικές σημειώσεις και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οι χειριστές αυτών των ιστότοπων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και σε τι τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.B. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Σημείωση σχετικά με τον αρμόδιο φορέα

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Z-Medical® GmbH + Co. KG
Gänsäcker 38
78532 Tuttlingen / Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 (0) 7462 9455-40
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@z-medical.de

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποφασίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους σχετικά με τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (π.B ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς είναι αρκετό για το σκοπό αυτό. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβιάσεων της προστασίας δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή σε θέματα νόμου περί προστασίας δεδομένων είναι ο κρατικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ομοσπονδιακής πολιτείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία μας. Κατάλογος των υπευθύνων προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να έχετε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή την εκπλήρωση μιας σύμβασης που παραδίδεται σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε κοινό, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή αιτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστής ιστότοπου, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί SSL ή/και Κρυπτογράφηση TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση αλλάζοντας τη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης από “http://” σε “https://” και από το εικονίδιο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας υποβάλλετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πληροφορίες, αποκλεισμός, διαγραφή

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα να παρέχετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον αποδέκτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, το δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο αποτύπωμα για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Αντίθεση στα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η χρήση δεδομένων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης αποτύπωσης για την αποστολή αυτόκλητου διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού αντιτίθεται. Οι φορείς εκμετάλλευσης των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προσφύγουν δικαστικά σε περίπτωση αυτόκλητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, π.χ. μέσω ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Νόμιμος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Έχουμε ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εταιρεία μας.

MEDAGENT International GmbH

Griesweg 47

78570 Mühlheim an der Donau

Γερμανία

4. Συλλογή δεδομένων στην ιστοσελίδα μας

Cookies

Οι ιστότοποι χρησιμοποιούν μερικές φορές τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να κάνουν τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς το χρήστη, αποτελεσματικό και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα “cookies συνεδρίας”. Θα διαγραφούν αυτόματα μετά το τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο κατά περίπτωση, να εξαιρείτε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. Κατά την απενεργοποίηση των cookies, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Τα cookies που απαιτούνται για την εκτέλεση της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε (π .B.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών) υπολογίζονται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 αναμμένο. f ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην αποθήκευση cookies για την τεχνικά χωρίς σφάλματα και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Στο βαθμό που αποθηκεύονται άλλα cookies (.B π.χ. cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησής σας), αυτά αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μας μεταδίδει αυτόματα. Αυτά είναι τα εξής:

  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
  • Διεύθυνση URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του μηχανήματος πρόσβασης
  • Ώρα αίτησης διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

Αυτά τα δεδομένα δεν συγχωνεύονται με άλλες προελεύσεις δεδομένων.

Η βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 10. 1 αναμμένο. f GDPR, ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

Επαφή

Εάν μας στείλετε ερωτήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα αίτησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχετε εκεί, θα αποθηκευτούν μαζί μας για τους σκοπούς της επεξεργασίας του αιτήματος και σε περίπτωση επακόλουθων ερωτήσεων. Δεν μοιραζόμαστε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Συνεπώς, η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 δευτ. 1 στοιχείο ΙΕΦ. ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς είναι αρκετό για το σκοπό αυτό. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή να παραλειφθεί ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων (π.B. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις, ιδίως οι περίοδοι διατήρησης, παραμένουν ανεπηρέαστες.

5. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμισης

Αναλυτικά στοιχεία Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Αμφιθέατρο Parkway, Θέα στο βουνό, CA 94043, ΗΠΑ.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookies”. Αυτά είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από μέρους σας. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή Της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Ο χώρος αποθήκευσης των cookies του Google Analytics βασίζεται στην τέχνη. 1 αναμμένο. f ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του.

Ανωνυμοποίηση IP

Έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό θα συντομεύσει τη διεύθυνση IP σας από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα περικοπεί εκεί. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από μέρους σας, να συνυπάγει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας εντός του πεδίου εφαρμογής του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα από την Google.

Προσθήκη προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies ορίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας στο μέγιστο βαθμό. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) στην Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Αντίθεση στη συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Ορίζεται ένα cookie εξαίρεσης που εμποδίζει τη συλλογή των δεδομένων σας σε μελλοντικές επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο: απενεργοποιήστε το Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων των χρηστών στο Google Analytics, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Παραγγελία επεξεργασίας δεδομένων

Έχουμε συνάψει σύμβαση με την Google για την επεξεργασία δεδομένων παραγγελιών και την πλήρη εφαρμογή των αυστηρών απαιτήσεων των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

7. Προσθήκες και εργαλεία

Youtube

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί προσθήκες από τον ιστότοπο YouTube που διαχειρίζεται η Google. Ο ιστότοπος λειτουργεί από το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., Σαν Μπρούνο, CA 94066, ΗΠΑ.

Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπούς μας που είναι εξοπλισμένος με πρόσθετο YouTube, γίνεται σύνδεση με τους διακομιστές youtube. Ο διακομιστής του YouTube θα ενημερωθεί ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφτεί.

Αν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να συσχετίσει τη συμπεριφορά περιήγησής σας απευθείας με το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αποσυνδέοντας τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Η χρήση του YouTube είναι προς το συμφέρον μιας ελκυστικής παρουσίασης των διαδικτυακών προσφορών μας. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 στοιχείο γ). 1 αναμμένο. f ΓΚΠΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων των χρηστών, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Γραμματοσειρές Ιστού Google

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού που παρέχονται από την Google για την παροχή ομοιόμορφης εμφάνισης γραμματοσειρών. Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές web στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης για να εμφανίσει σωστά το κείμενο και τις γραμματοσειρές.

Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πρέπει να συνδεθεί με τους διακομιστές της Google. Αυτό θα ενημερώσει την Google ότι ο ιστότοπός μας έχει πρόσβαση μέσω της διεύθυνσης IP σας. Η χρήση των Γραμματοσειρών Google Web είναι προς το συμφέρον μιας ομοιόμορφης και ελκυστικής παρουσίασης των διαδικτυακών προσφορών μας. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 στοιχείο γ). 1 αναμμένο. f ΓΚΠΔ.

Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές Web, ο υπολογιστής σας θα χρησιμοποιήσει μια προεπιλεγμένη γραμματοσειρά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές Ιστού Google, ανατρέξτε στο θέμα https://developers.google.com/fonts/faq και πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Χάρτες Google

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Χάρτες Google μέσω API. Ο πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Αμφιθέατρο Parkway, Θέα στο βουνό, CA 94043, ΗΠΑ.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες συνήθως μεταφέρονται και αποθηκεύονται από έναν διακομιστή Της Google στις ΗΠΑ. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτή τη μεταφορά δεδομένων.

Η χρήση των Χαρτών Google είναι προς το συμφέρον μιας ελκυστικής παρουσίασης των διαδικτυακών προσφορών μας και σε μια εύκολη αναζήτηση των τόπων που υποδεικνύουμε στον ιστότοπο. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 στοιχείο γ). 1 αναμμένο. f ΓΚΠΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων των χρηστών, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.