Τετραξονικές εγκάρσ. βίδες μίσχου Ζ

Βίδα μίσχου για παραμορφώσεις

Η τετραξονική εγκάρσ. βίδα είναι μια βίδα ενός επιπέδου με πρόσθετο βαθμό ελευθερίας στα επίπεδα, για τη διευκόλυνση της εισαγωγής της ράβδου και τη μείωση των ανεπιθύμητων τάσεων. Στην κρανιοουραία κατεύθυνση έχει την κινητικότητα μιας πολυαξονικής βίδας, και στη μέση-πλευρική κατεύθυνση την κινητικότητα μιας μονοαξονικής βίδας. Σε συνδυασμό με την πολυαξονική βίδα, παρέχεται στον χειρουργό, ιδιαίτερα κατά την αντιμετώπιση παραμορφώσεων, η δυνατότητα της ολικής διόρθωσης στροφικής παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης. Ο καλυπτόμενος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός της βίδας αποτελεί την επόμενη γενιά βιδών με δυνατότητα προσύσφιξης. Σε σύγκριση με τις πολυαξονικές βίδες, με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 2-3 φορές υψηλότερη γωνιακή σταθερότητα και αποφεύγεται η ολίσθηση της κεφαλής της βίδας. Η θέση της κεφαλής της βίδας σταθεροποιείται στο τέλος με τη ράβδο.

Παραδείγματα αντιμετώπισης παραμορφώσεων

Προεγχειρητικά

Μετεγχειρητικά