Τετραξονικές βίδες μίσχου Ζ

Βίδα μίσχου για κατάγματα / σπονδυλολισθήσεις

Η τετραξονική βίδα είναι μια βίδα ενός επιπέδου με πρόσθετο βαθμό ελευθερίας στα επίπεδα, για τη διευκόλυνση της εισαγωγής της ράβδου και τη μείωση των ανεπιθύμητων τάσεων. Στη μέση-πλευρική κατεύθυνση έχει την κινητικότητα μιας πολυαξονικής βίδας, και στην κρανιοουραία κατεύθυνση την κινητικότητα μιας μονοαξονικής βίδας. Σε συνδυασμό με τις πολυαξονικές βίδες, προσφέρουν στον χειρουργό, ειδικά στην αντιμετώπιση καταγμάτων, τη δυνατότητα της άμεσης ανάταξης με ελάχιστη απώλεια σε σχέση με τις μονοαξονικές βίδες. Ο καλυπτόμενος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός της βίδας αποτελεί την επόμενη γενιά βιδών με δυνατότητα προσύσφιξης. Σε σύγκριση με τις πολυαξονικές βίδες, με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 2-3 φορές υψηλότερη γωνιακή σταθερότητα και αποφεύγεται η ολίσθηση της κεφαλής της βίδας. Η θέση της κεφαλής της βίδας σταθεροποιείται στο τέλος με τη ράβδο.

Παραδείγματα αντιμετώπισης τραύματος

Προεγχειρητικά

Μετεγχειρητικά

Follow-Up μετά από 9 μήνες

Προεγχειρητικά

Μετεγχειρητικά

Προεγχειρητικά

Μετεγχειρητικά